Πολιτική Απορρήτου

Ο σεβασμός του απορρήτου και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα για το Ergastiri86. Τηρούμε αυστηρά μια συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας, ενώ εφαρμόζουμε επίσης σύγχρονες τεχνικές προστασίας δεδομένων και δεν συλλέγουμε πληροφορίες από άλλες πηγές, όπως δημόσια αρχεία ή ιδρύματα ή ιδιωτικούς οργανισμούς.

Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο νέος κανονισμός του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, γνωστός ως GDPR, για την προστασία των ατόμων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και για την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων.
Στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας με τις παραμέτρους που ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, θα θέλαμε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας στη βάση δεδομένων μας. Παρακαλούμε διαβάστε και κατανοήστε τα παρακάτω.

Για όλες τις παρεχόμενες από την επιχείρησή μας υπηρεσίες, Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, είναι η επιχείρηση ΦΟΥΦΑ ΔΗΜΗΤΡΑ.
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και ενσωματώνεται στους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας μας και μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά την Πολιτική Απορρήτου, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις. Με την επίσκεψη και την πλοήγηση στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου όπως ισχύει.
Η παρούσα Πολιτική εξηγεί πώς συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και / ή χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που λαμβάνουμε μέσω της Ιστοσελίδας μας και των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνουμε και τα οποία σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική, όπως κάθε φορά ισχύει. Η παρούσα Πολιτική περιγράφει επίσης τις επιλογές σας σχετικά με τη χρήση, την πρόσβαση, τη μεταφορά, τη διόρθωση και τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

 1. Δεδομένα που συλλέγουμε

  Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και προκειμένου να εκπληρώνουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, είναι απαραίτητο να μπορούμε να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.

1.1 Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς

Όταν μας δίνετε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία ή άλλες ενημερώσεις ή / και να αγοράσετε προϊόντα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, συλλέγουμε και διατηρούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται κατωτέρω. Σε αυτό το πλαίσιο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εσείς οι ίδιοι μας παρέχετε, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και αριθμό τηλεφώνου. Επίσης, συλλέγουμε στοιχεία σχετικά με τις αγορές σας (είδη που αγοράσθηκαν, αξία, ημερομηνία αγοράς και άλλες πληροφορίες που επιλέγετε να μας δώσετε κατά τις αγορές σας) και στοιχεία προτιμήσεων, εφόσον επιλέγετε να μας παρέχετε στοιχεία για τις προτιμήσεις σας.

1.2 Δεδομένα που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα

Όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας, η συσκευή σας μας παρέχει αυτόματα δεδομένα, ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και να προσαρμόσουμε την ανταπόκρισή μας σε εσάς. Ο τύπος πληροφοριών που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα περιλαμβάνει γενικά τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, όπως τη διεύθυνση IP ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο της συσκευής, τον τύπο συσκευής που χρησιμοποιείτε και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Τα δεδομένα που συλλέγουμε μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες χρήσης και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπο. Επίσης μπορούν να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις URL των ιστοσελίδων που επισκεφτήκατε, τις αναφερόμενες σελίδες και τις σελίδες εξόδου (referring / exit pages), τις προβολές σελίδων, το χρόνο παραμονής σε μια σελίδα, τον αριθμό των κλικς, τον τύπο της πλατφόρμας, τα δεδομένα τοποθεσίας (εάν έχετε ενεργοποιήσει την πρόσβαση στην τοποθεσία σας) και άλλες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήσατε την πλατφόρμα.
Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται χρησιμοποιώντας Cookies.

 1. Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:

Παροχή υπηρεσιών: Όταν αγοράζετε προϊόντα μέσω της Ιστοσελίδας μας, πρέπει να δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε, για την ολοκλήρωση των πραγματοποιούμενων συναλλαγών, για να διασφαλίσουμε ότι ικανοποιούμε τις ανάγκες σας όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή / και για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για ζητήματα σχετικά με την παραγγελία σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η εκτέλεση της ζητηθείσας συναλλαγής.

Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών: Διατηρούμε τα δεδομένα σας και το ιστορικό χρήσης των υπηρεσιών μας προκειμένου να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία που μας επιτρέπουν να αξιολογούμε καλύτερα τις επισκέψεις και την πλοήγηση των χρηστών μέσω της ιστοσελίδας μας, έτσι ώστε να βελτιωθεί το περιεχόμενο και η δομή της. Η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στο έννομο συμφέρον της επιχείρησης να παρακολουθεί την ανταπόκριση των πελατών στις υπηρεσίες της και να τις βελτιώνει.

Προώθηση προϊόντων: Εάν πραγματοποιείτε αγορές μέσω της Ιστοσελίδας ή δώσετε τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να σας στέλνουμε προωθητικό υλικό και να σας ενημερώνουμε για τυχόν ειδικές προσφορές / εκπτώσεις ή άλλες προωθητικές δραστηριότητες. Η ενέργεια βασίζεται στο έννομο συμφέρον της επιχείρησης να προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Η διαμόρφωση του προφίλ σας ως πελάτη μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτησή σας κατά τις αγορές σας.

Νόμιμες υποχρεώσεις και αξιώσεις: Όταν συντρέχει νόμιμη υποχρέωσή μας, θα παράσχουμε τα στοιχεία σας στις αρμόδιες αρχές. Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας στο βαθμό που απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 1. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους

Η επιχείρησή μας δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη ή αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και μεταβίβαση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία προς οποιονδήποτε τρίτο.

Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοί μας ή εξωτερικοί συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό μας, για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, παρέχοντάς μας υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας, ή/και υπηρεσίες λειτουργίας της Ιστοσελίδας μας, ή/και υπηρεσίες αποστολής των προϊόντων που έχετε παραγγείλει. Η εν λόγω πρόσβαση στα στοιχεία σας γίνεται πάντοτε με τρόπο που εξασφαλίζει πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Χρησιμοποιούμε το Magento Privacy Policy για να τροφοδοτήσουμε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα - μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το πώς το Magento Privacy Policy χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία εδώ.
Χρησιμοποιούμε επίσης το Google Analytics για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες μας χρησιμοποιούν τον ιστότοπο - μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Google χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία εδώ: https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/ . Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από το Google Analytics εδώ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .
Τέλος, ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία για να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, να ανταποκριθούμε σε κλήτευση, ένταλμα έρευνας ή άλλο νόμιμο αίτημα για πληροφορίες που λαμβάνουμε ή για να προστατεύσουμε με άλλο τρόπο τα δικαιώματά μας.

 1. Αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων

  Η επιχείρησή μας δηλώνει ρητά ότι διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που οι πελάτες/χρήστες της έχουν γνωστοποιήσει και μόνον αυτά για όσο χρονικό διάστημα οι τελευταίοι διατηρούν ενεργό τον λογαριασμό τους ή για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας.
  Στο μέτρο που κριθεί ευλόγως απαραίτητο, σε συμμόρφωση της επιχείρησής μας στις υποχρεώσεις και απαιτήσεις που απορρέουν από τον νόμο, είτε για την επίλυση διαφορών, είτε για την πρόληψη και τον εντοπισμό αξιόποινων ενεργειών, η επιχείρησή μας δικαιούται να διατηρήσει αποθηκευμένα τα προσωπικά σας δεδομένα, ακόμα και αν έχετε απενεργοποιήσει τον λογαριασμό σας ή δεν είναι πλέον αναγκαίο να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.
 2. Τα δικαιώματά σας

Η εταιρεία μας διασφαλίζει τα δικαιώματά σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την άσκησή τους.
Έχετε το δικαίωμα:

5.1 Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα
5.2 Να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
5.3 Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων της επιχείρησης ή τρίτων, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών.
5.4 Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.
5.5 Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς.
Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα ή ερώτημα σχετικά με την παρούσα πολιτική, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό αίτημα στα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία δεδομένων έχουν παραβιαστεί, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)


COOKIES
Ο Ιστότοπος / e-shop μας χρησιμοποιεί "cookies", τα οποία είναι αρχεία δεδομένων που περιέχουν πληροφορίες που, εάν συμφωνείτε, κατεβαίνουν και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, για να κάνετε την εμπειρία σας καλύτερη και δυνατή. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες δυνατότητες ιστότοπου, να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας, να σας αναγνωρίσουμε, να παρακολουθήσετε και να διατηρήσετε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, να συλλέξετε πληροφορίες συναλλαγών που απαιτούνται από ένα πρόγραμμα στο οποίο μας έχετε εξουσιοδοτήσει να παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να σας παρέχουν εξατομικευμένα διαφημιστικά μηνύματα κατά την περιήγηση σε άλλους αξιόπιστους ιστότοπους.

Μπορείτε να επιλέξετε είτε να συμφωνήσετε είτε να μην συμφωνήσετε με τη χρήση αυτών των cookies στον ιστότοπό μας / στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Εάν δεν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, ωστόσο, ορισμένες δυνατότητες του ιστότοπού μας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε εσάς. Εάν συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε cookies μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας την προτίμηση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.